Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim

Ngày 15/08/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình phòng 1409 nhà A5 Đại Kim 08

Rate this post

Trả lời

error: No copy!