Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám

Ngày 12/05/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 01

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 02

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 03

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 04

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 05

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 06

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 07

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 08

lap gian phoi thong minh nha anh binh p12l02 toa b so 671 hoang hoa tham 09

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Bình P12L02 tòa B số 671 Hoàng Hoa Thám 09

Rate this post

Trả lời

error: No copy!