Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến

Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 20.03.2017 , sau khi nhận được yêu cầu của chú Chiến (Park 6, Park Hill Time City) đội thợ kỹ thuật của giàn phơi thông minh Hòa Phát đã có mặt ngay sau đó để lắp đặt bộ giàn phơi thông minh Star HP888B.
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-01
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-01
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-02
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-02
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-03
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-03
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-01
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-01
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-02
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-02
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-03
Lô gia thoáng đẹp cùng bộ giàn phơi thông minh Star HP888B-03
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-04
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-04
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-05
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-05
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-06
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-06
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-07
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-07
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-08
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến-08
Lắp giàn phơi thông minh chung cư tại Park 6, Park Hill Time City cho nhà chú Chiến
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!