Lắp giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy

Ngày 25/05/2016, thi công lắp giàn phơi thông minh cho nhà Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy, Hà Nội

Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 01
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 01
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 02
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 02
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 03
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 03
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 04
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 04
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 05
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 05
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 06
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 06
 Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 07
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 07
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 08
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 08

 

Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 09
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 09
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 10
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 10
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 11
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 11
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 12
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 12
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 13
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 13
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 14
Giàn phơi thông minh Anh Thịnh phòng D2 tầng 8 số 335 Cầu Giấy 14
Rate this post

Trả lời

error: No copy!