Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm

Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 29.04.2017 đội thợ kỹ thuật tiến hành lắp đặt giàn phơi thông minh tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-01
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-01
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-02
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-02
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-04
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-04
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-05
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm-05
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-01
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-01
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-02
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-02
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-03
Lô gia đẹp sang trọng nhờ giàn phơi-03
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-01
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-01
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-02
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-02
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-03
Chuyên lắp đặt, sữa chữa, thay dây cáp giàn phơi-03
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-01
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-01
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-02
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-02
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-03
Miễn phí công lắp đặt, tặng 30 móc phơi chống bay cao cấp khi lắp GP990-03
Tay quay liền bộ HP990-01
Tay quay liền bộ HP990-01
Tay quay liền bộ HP990-02
Tay quay liền bộ HP990-02
Lắp giàn phơi tại lô gia nhà chị Hiền chung cư Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm
5 (100%) 2 votes