Lắp giàn phơi quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 07/08/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 01

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 01

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 02

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 02

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 03

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 03

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 04

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 04

Giàn phơi thông minh quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 05

Giàn phơi quần áo nhà cô Hằng phòng 1216 nhà A2 Nguyễn Đức Cảnh 05

Rate this post

Trả lời

error: No copy!