Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ

Ngày 24/08/2015, thi công lắp giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 01

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 01

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 02

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 02

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 03

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 03

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 04

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 04

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 05

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 05

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 06

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 06

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 07

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 07

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 08

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 08

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 09

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 09

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 10

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 10

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 11

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 11

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 12

Giàn phơi quần áo nhà anh Thành số 55 ngách 642/32 phố Nguyễn Văn Cừ 12

Rate this post

Trả lời

error: No copy!