Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh

Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 12.03.2017 thi công lắp đặt giàn phơi thông minh tại P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-01
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-01
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-02
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-02
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-03
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-03
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-04
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-04
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-05
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-05
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-06
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-06
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-01
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-01
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-02
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-02
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-03
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-03
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-04
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-04
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-05
Cận cảnh các lỗ phơi trên 2 thanh cách xa nhau giúp tận dụng hết 40 lỗ phơi trên 2 thanh-05
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-06
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-06
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-07
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-07
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-08
Lắp giàn phơi P213 N7 khu 212 Học viện kỹ thuật quân sự , Tân Xuân, Xuân Đỉnh-08
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!