Lắp giàn phơi nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng

Ngày 31/05/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 01
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 01
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 02
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 02
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 03
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 03
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 04
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 04
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 05
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 05
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 06
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 06
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 07
Lắp giàn phơi thông minh nhà chị Khánh P1208 toà nhà Lucky 30 Phạm Văn Đồng 07
Rate this post

Trả lời

error: No copy!