Lắp giàn phơi nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên

Giàn phơi thông minh Long Biên 2016

Ngày 08/07/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 Tập thể trường Đảng, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 01
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 01
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 02
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 02
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 03
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 03
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 04
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 04
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 05
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 05
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 06
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 06
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 07
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 07
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 08
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 08
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 09
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 09
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 10
Giàn phơi thông minh nhà chị Bích nhà D12 ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên 10
Giàn phơi thông minh Long Biên
Giàn phơi thông minh Long Biên
Giàn phơi thông minh quận Long Biên
Giàn phơi thông minh quận Long Biên
Giàn phơi thông minh quận Long Biên
Giàn phơi thông minh quận Long Biên
Giàn phơi thông minh đường Nguyễn Văn Linh
Giàn phơi thông minh đường Nguyễn Văn Linh
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!