Lắp giàn phơi nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân

Lắp giàn phơi nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 05/07/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình (Hạ Đình Tower), Thanh Xuân, Hà Nội
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 11
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 11
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 12
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 12
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!