Lắp giàn phơi nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân

Giải đáp thắc mắc về chế độ bảo hành giàn phơi thông minh - 02

Ngày 05/07/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình (Hạ Đình Tower), Thanh Xuân, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 01
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 02
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 03
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 11
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 11
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 12
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuyến chung cư 143 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân 12
Rate this post

Trả lời

error: No copy!