Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm

Ngày 24/05/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 01

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 01

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 02

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 02

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 03

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 03

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 04

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 04

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 05

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 05

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 06

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 06

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 07

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 07

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 08

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 08

lap gian phoi keo ngang nha anh phong tt1 bt4 tay nam linh dam 09

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà anh Phong TT1 BT4 Tây Nam Linh Đàm 09

Rate this post

Trả lời

error: No copy!