Lắp giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark

Ngày 31/05/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark, Hà Nội

Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 01
Giàn phơi thông minh kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 01
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 02
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 02
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 03
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 03
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 04
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 04
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 05
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 05
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 06
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 06
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 07
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 07
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 08
Giàn phơi kéo ngang nhà Anh Khánh biệt thự 29 Vườn Tùng KĐT Ecopark 08
Rate this post

Trả lời

error: No copy!