Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội

Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 11/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 06
Giàn phơi Hòa Phát 07
Giàn phơi Hòa Phát 07
Giàn phơi Hòa Phát 08
Giàn phơi Hòa Phát 08
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 11
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 11
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!