Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội

Ngày 11/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 03
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 04
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 05
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 06
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Khánh só 193 Giải Phóng, Hà Nội 06
Giàn phơi Hòa Phát 07
Giàn phơi Hòa Phát 07
Giàn phơi Hòa Phát 08
Giàn phơi Hòa Phát 08
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 11
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 11
Rate this post

Trả lời

error: No copy!