Lắp nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine

Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine

Ngày 23/10/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Hòa Phát HP950 nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát hp950 nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 01
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 02
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 03
Lắp giàn phơi Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 03
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 04
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 04
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 05
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 05
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 06
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 06
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 07
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 07
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 08
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Cao p1401 chung cư Yên Hòa Sunshine 08
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 09
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 10
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 11
Lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát 11

Xem thêm video:

Xem thêm những bộ lắp ngày 23/10/2016:

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!