Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình

Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Vị trí mà anh Vinh (số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) muốn lắp đặt giàn phơi thông minh là tại mái tôn chéo. Do đó, khi lắp đặt bộ HP888B tại gia đình đội kỹ thuật chúng tôi thiết kế thêm 1 thanh ngang để gia cố bát cố định. Ngày 2.04.2017, quá trình lắp đặt giàn phơi thông minh gắn trần mái tôn chéo nhà anh Vinh hoàn thành và bàn giao.

Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-01
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-01
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-02
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-02
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-03
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-03
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-04
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-04
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-05
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình-05
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-01
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-01
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-02
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-02
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-03
Một thanh ngang đã được thiết kế thêm khi lắp đặt giàn phơi tại trần mái tôn chéo-03
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-01
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-01
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-02
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-02
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-03
Các khuyên cố định được thiết kế cách nhau 6cm giúp tận dụng toàn bộ 80 lỗ phơi trên 2 thanh-03
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -01
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -01
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -02
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -02
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -03
Bộ tời tay quay HP888, bộ tay quay rời thiết kế mặt đen sang trọng -03
Lắp đặt giàn phơi trên nền trần mái tôn nhà anh Vinh số nhà 7A ngõ 85, Hạ Đình
5 (100%) 2 votes