Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì

Đối với những căn hộ có ban công nhỏ hẹp chiều ngang, nhưng lại có chiều dài khá thì lúc này chúng ta sẽ lắp giàn phơi thông minh với 2 thanh thẳng hàng nhau hay lựa chọn bộ giàn phơi tay quay với hai thanh được lắp đặt thẳng hàng.

14-9-2015 chúng tôi lắp đặt gian phoi thong minh cho nhà anh Tiến sống tại chung cư phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì, nơi có diện tích ban công nhỏ hẹp..

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 01

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 01

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 01

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 02

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 02

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 03

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 04

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 04

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 05

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 05

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 06

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 06

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 07

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 07\Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 08

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 08

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 09

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 09

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 10

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 10

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì11

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 12

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 12

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 13

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 13

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 14

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 14

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 15

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tiến phòng 807 tòa 3-3 Mễ Trì 15

Rate this post

Trả lời

error: No copy!