Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 20.01.2017 sau khi nhận được yêu cầu, đội thợ của chúng tôi tại Ba Đình đã đến lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-05
Lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà anh Quỳnh số 63 ngõ 62 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội-05
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -01
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -01
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -02
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -02
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -03
Lắp đặt giàn phơi thông minh trên nền trần mái tôn phẳng -03
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-01
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-01
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-02
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-02
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-03
Do mái tôn phẳng chỉ cần bắn trực tiếp lên thanh ngang mà không cần thanh gia cố-03
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!