Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 15.01.2017 đội thợ kỹ thuật giàn phơi lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh thực tế giàn phơi quần áo nhà cô Oanh.
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-05
Lắp đặt giàn phơi quần áo thông minh nhà cô Oanh tòa Hateco Hoàng Mai, Hà Nội-05
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-01
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-01
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-02
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-02
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-03
Củ quay - bộ tời giàn phơi HP950 là bộ phận đầu não giúp bạn vận hành giàn phơi-03
Lô gia gọn gàng hơn khi giàn phơi quần áo thông minh xuất hiện
Lô gia gọn gàng hơn khi giàn phơi quần áo thông minh xuất hiện
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!