Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ

Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 22/02/2017 thi công lắp đặt giàn phơi Tây Hồ nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ Hà Nội( đi vào cửa khẩu An Dương, cuối đường Thanh Niên).
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-01
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-01
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-02
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-02
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-03
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-03
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-04
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-04
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-05
Lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chị Ngọc nhà 8, đường 6, khu tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ-05
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-01
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-01
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-02
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-02
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-03
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt bộ giàn phơi HP999B-03
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-01
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-01
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-02
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-02
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-03
Quần áo đã được anh chị treo lên giàn phơi sau khi lắp đặt hoàn thiện-03
Đánh giá bài viết