Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng

Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng

Ngày 8.04.2017 đội thợ của chúng tôi tiến hành thi công,lắp đặt bộ giàn phơi HP999B tại lô gia nhà chị Hà chung cư  B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng.

Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-01
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-01
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-02
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-02
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-03
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-03
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-04
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-04
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-05
Lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà chị Hà chung cư B.I.G Tower tòa nhà 18 tầng, Phạm Hùng-05
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-01
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-01
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-02
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-02
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-03
Thanh phơi được chế tạo từ hợp kim nhôm cao cấp dài 2m4 và có 40 lỗ phơi-03
Rate this post

Trả lời

error: No copy!