Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 20.01.2017 hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Dưới đây là loạt ảnh thực tế bộ giàn phơi HP888B tại ban công nhà chị Thơm.
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-05
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai-05
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -01
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -01
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -02
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -02
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -03
Bộ tời tay quay giàn phơi thông minh HP888B, điều khiển 2 thanh phơi -03
Lô gia gọn gàng nhớ lắp giàn phơi thông minh -01
Lô gia gọn gàng nhớ lắp giàn phơi thông minh -01
Lô gia gọn gàng nhớ lắp giàn phơi thông minh -02
Lô gia gọn gàng nhớ lắp giàn phơi thông minh -02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Thơm Helios Tower, Tam Trinh, quận Hoàng Mai
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!