Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 13.02.2017, sau khi nhận được yêu cầu đội thợ đơn vị chúng tôi nhanh chóng lên đường đến nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm thi công lắp đặt bộ giàn phơi thông minh HP999B.
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm-02
Dù tối muộn đội thợ chúng tôi vẫn chăm chỉ hoàn thiện lắp giàn phơi nhà chị Hoa-01
Dù tối muộn đội thợ chúng tôi vẫn chăm chỉ hoàn thiện lắp giàn phơi nhà chị Hoa-01
Dù tối muộn đội thợ chúng tôi vẫn chăm chỉ hoàn thiện lắp giàn phơi nhà chị Hoa-02
Dù tối muộn đội thợ chúng tôi vẫn chăm chỉ hoàn thiện lắp giàn phơi nhà chị Hoa-02
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-01
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-01
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-02
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-02
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-03
Chị hài lòng về bộ giàn phơi HP999B sau khi lắp đặt hoàn thành-03
Bộ giàn phơi gọn gàng tại lô gia nhà chị Hồng, Đặng Xá, Gia Lâm
Bộ giàn phơi gọn gàng tại lô gia nhà chị Hồng, Đặng Xá, Gia Lâm
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hoa khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm
5 (100%) 1 vote