Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill

Để vừa có thể phơi quần áo, vừa có thể tận dụng được diện tích để đồ gia đình chú Long (Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill) đã quyết định lắp đặt giàn phơi thông minh. Ngày 28.02.2017 sau khi nhận được yêu cầu đội thợ chúng tôi đã đến và lắp đặt bộ giàn phơi quần áo HP950.

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo nhà chú Long Park Time 3, Vinhomes Times City, Park Hill-03
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-01
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-01
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-02
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-02
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-03
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-03
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-04
Bộ tay quay liền bộ giàn phơi HP950 cho phép người dùng điều khiển 2 thanh phơi cùng lúc-04
Lắp đặt bộ giàn phơi thông minh gắn trần cao cấp -01
Lắp đặt bộ giàn phơi thông minh gắn trần cao cấp -01
Lắp đặt bộ giàn phơi thông minh gắn trần cao cấp -02
Lắp đặt bộ giàn phơi thông minh gắn trần cao cấp -02
Rate this post

Trả lời

error: No copy!