Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 10.02.2017 hoàn thiện lắp đặt giàn phơi thông minh cho nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Dưới đây là loạt ảnh thực tế bộ giàn phơi HP950 trên trần bê tông phẳng tại ban công nhà cô Nguyệt.
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-05
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà cô Nguyệt chung cư Đông Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội-05
Thanh phơi được thiết kế 40 lỗ phơi, tải trọng lên tới 60kg-01
Thanh phơi được thiết kế 40 lỗ phơi, tải trọng lên tới 60kg-01
Thanh phơi được thiết kế 40 lỗ phơi, tải trọng lên tới 60kg-02
Thanh phơi được thiết kế 40 lỗ phơi, tải trọng lên tới 60kg-02
Ban công đẹp rạng ngời nhờ lắp giàn phơi thông minh -01
Ban công đẹp rạng ngời nhờ lắp giàn phơi thông minh -01
Ban công đẹp rạng ngời nhờ lắp giàn phơi thông minh -02
Ban công đẹp rạng ngời nhờ lắp giàn phơi thông minh -02
Đánh giá bài viết