Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 26.02.2017 thi công lắp đặt bộ giàn phơi HP999B nhà anh Hưng (Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân). Dưới đây là loạt ảnh thực tế bộ giàn phơi quần áo đã được lắp đặt tại ban công nhà anh Hưng.
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-01
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-03
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-04
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-05
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân-05
Do diện tích ban công khá hẹp 2 thanh phơi được lắp song song nhau -01
Do diện tích ban công khá hẹp 2 thanh phơi được lắp song song nhau -01
Do diện tích ban công khá hẹp 2 thanh phơi được lắp song song nhau -02
Do diện tích ban công khá hẹp 2 thanh phơi được lắp song song nhau -02
Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi nhà anh Hưng Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
5 (100%) 1 vote