Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City

Ngày 17.03.2017 hoàn thiện lắp đặt bộ giàn phơi thông minh HP950 tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City, Hà Nội.

Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-01
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-01
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-02
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-02
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-03
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-03
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-04
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-04
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-05
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-05
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-06
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-06
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-07
Hoàn thiện lắp bộ giàn phơi thông minh tại nhà chị Hoa tầng 21, tòa R1B, Royal City-07
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -01
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -01
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -02
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -02
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -03
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -03
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -04
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -04
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -05
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -05
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -06
Ban công thoáng đẹp nhờ giàn phơi quần áo kết hợp cùng lưới an toàn -06
Sức phơi đồ cực khủng lên tới 60kg của bộ giàn phơi thông minh HP950-01
Sức phơi đồ cực khủng lên tới 60kg của bộ giàn phơi thông minh HP950-01
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!