Lắp giàn phơi thông minh Vĩnh Yên, Giàn phơi Vĩnh Yên 097.253.25.25