Lắp giàn phơi thông minh Vĩnh Phúc, Giàn phơi Vĩnh Phúc 097.253.25.25