Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công nhà chị Linh RoyalCity

Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công nhà chị Linh RoyalCity

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh - Phòng 1203 R1A RoyalCity. Ngày 23-8-2015 hoàn thiện lắp đặt giàn phơi đồ thông minh và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh.

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 01 Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 01 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 02 Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 02 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 03 Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 03 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 04 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 04 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 05

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh RoyalCity 05

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 06 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 06 Lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh. Lưới an toàn ban công đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, chống kẻ trộm, được lắp đặt chắc chắn: khoảng cách tối đa giữa các sợi thép là 10cm, khung nhôm định hình được bắt ốc vít chắc chắn lên bê tông lan can, sợi thép chắc chắn, bền và đặc biệt được thiết kế không màu nhằm giữ thẩm mĩ cho ban công nhà. Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 07 Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh RoyalCity 07 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 08 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 08 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 09 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 09 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 10 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 10 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 11 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity11 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 12 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity12 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 13 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity13 Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 14 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 14
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!