Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công nhà chị Linh RoyalCity - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công nhà chị Linh RoyalCity

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh – Phòng 1203 R1A RoyalCity. Ngày 23-8-2015 hoàn thiện lắp đặt giàn phơi đồ thông minh và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh.Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 01

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 01

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 02

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 02

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 03

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh 03

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 04

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 04

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 05

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh RoyalCity 05Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 06

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 06

Lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh. Lưới an toàn ban công đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, chống kẻ trộm, được lắp đặt chắc chắn: khoảng cách tối đa giữa các sợi cáp là 5cm, khung nhôm định hình được bắt ốc vít chắc chắn lên bê tông lan can, sợi cáp chắc chắn, bền và đặc biệt được thiết kế không màu nhằm giữ thẩm mĩ cho ban công nhà.

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 07

Lắp đặt giàn phơi đồ và lưới an toàn ban công cho nhà chị Linh RoyalCity 07

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 08

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 08

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 09

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 09

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 10

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 10

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 11

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity11

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 12

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity12

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 13

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity13

Giàn phơi đồ nhà chị Linh RoyalCity 14

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Linh RoyalCity 14

Rate this post

Trả lời

error: No copy!