Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm

Ngày 30/07/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 01

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 01

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 02

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 02

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 02

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 03

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 04

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 04

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 05

Giàn phơi quần áo thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 05

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 06

Giàn phơi thông minh nhà chú Tân phòng 907 tòa nhà HH2B đường Ngọc Thụy, Gia Lâm 06

Giàn phơi, Giàn phơi thông minh, Giàn phơi quần áo

Rate this post

Trả lời

error: No copy!