Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ

Ngày 10/10/2016, lắp giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 01
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 01
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 02
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 02
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 03
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 03
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 04
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 04
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 05
Giàn phơi thông minh nhà chú Mạnh p204 HH2B ngõ 462 Nguyễn Văn Cừ 05
Giàn phơi thông minh Nguyễn Văn Cừ 06
Giàn phơi thông minh Nguyễn Văn Cừ 06
Giàn phơi thông minh Nguyễn Văn Cừ 07
Giàn phơi thông minh Nguyễn Văn Cừ 07
Giàn phơi thông minh Long Biên 08
Giàn phơi thông minh Long Biên 08
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!