Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang

Ngày 25/05/2015, đội thi công chúng tôi đã tiến hành lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 01

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 01

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 02

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 02

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 03

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 03

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 04

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 04

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 05

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 05

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 06

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 06

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 07

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 07

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 08

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 08

gian phoi thong minh nha chu luong so nha 16 ngo 381 80 duong nguyen khang 09

Giàn phơi thông minh nhà chú Lượng số nhà 16 Ngõ 381/80 đường Nguyễn Khang 09

Rate this post

Trả lời

error: No copy!