Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng

Ngày 09/05/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 01

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 02

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 03

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 04

\Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 04

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 05

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 05

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 06

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 07

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 07

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 08

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 08

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 09

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 09

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 10

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 10

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 11

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 11

gian phoi thong minh nha chi thinh so 17 ngo 872 duong bach dang 12

Giàn phơi thông minh nhà chị Thịnh Số 17 Ngõ 872 đường Bạch Đằng 12

Rate this post

Trả lời

error: No copy!