Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy

Ngày 24/07/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 01

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 01

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 02

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 02

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 03

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 03

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 04

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 04

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 05

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 05

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 06

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 06

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 07

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 07

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 08

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 08

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 09

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 09

gian phoi thong minh nha chi hong p2002 nha no4 toa c hoang dao thuy 10

Giàn phơi thông minh nhà chị Hồng P2002 nhà No4 tòa C Hoàng Đạo Thúy 10

Rate this post

Trả lời

error: No copy!