Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai

Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 09/08/2015, đội thợ anh Thức thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 01 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 01  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 02 Gian phoi thong minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 02  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 03 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 03  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 04 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 04  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 05 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 05  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 06 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 06  Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 07 Giàn phơi thông minh nhà chị Hạnh phòng 18H tòa nhà 96B Định Công, Hoàng Mai 07
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!