Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình

Ngày 02/11/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 01

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 02

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 03

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 04

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 05

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 06

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 07

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 08

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 09

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 10

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 10

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 11

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 11

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 12

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 12

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 13

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 13

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 14

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 14

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 15

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 15

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 16

Giàn phơi thông minh nhà anh Văn số 3 ngõ 38 Ngọc Khánh, Ba Đình 16

Ngọc Khánh là một phường thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phường Ngọc Khánh có diện tích 1.04 km², dân số năm 2005 là 24395 người, mật độ dân số đạt 23457 người/km².

Rate this post

Trả lời

error: No copy!