Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội

Ngày 30/07/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 01

Giàn phơi quần áo thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 10

Giàn phơi quần áo thông minh nhà anh Lâm số 11 ngõ 247 phố Lâm Du, Long Biên, Hà Nội 10

Rate this post

Trả lời

error: No copy!