Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm

Ngày 27/05/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 01

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 02

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 03

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 04

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 05

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 06

Giàn phơi thông minh Hòa Phát nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 06

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 07

gian phoi thong minh nha anh duy phong 1401 ct1 bac linh dam 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Duy phòng 1401 CT1 Bắc Linh Đàm 08

Rate this post

Trả lời

error: No copy!