Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Ngày 16-06-2015, lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 01

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 02

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 03

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 04

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 05

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 06

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 07

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 08

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 09

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 10

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 10

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 11

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 11

gian phoi thong minh nha anh duong so 62 tt1 kdt van quan 12

Giàn phơi thông minh nhà anh Dưỡng số 62 TT1 KĐT Văn Quán 12

Rate this post

Trả lời

error: No copy!