Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ

Ngày 20/05/2015, đội thợ chúng tôi thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 01

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 01

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 02

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 02

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 03

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 03

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 04

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 04

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 05

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 05

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 06

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 06

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 07

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 07

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 08

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 08

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 09

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 09

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 10

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 10

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 11

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 11

gian phoi thong minh nha anh duong phong 1503 toa nha 57 lang ha 12

Giàn phơi thông minh nhà anh Dương phòng 1503 tòa nhà 57 Láng Hạ 12

 

Rate this post

Trả lời

error: No copy!