Lắp giàn phơi khu đô thị Xa La, Hà Đông
 
error: No copy!