Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội

Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 15.03.2017  nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội đã quyết định lắp đặt bộ giàn phơi thông minh HP950. Cùng ngắm  bộ giàn phơi nhà chị Vân qua loạt ảnh thực tế dưới đây.

Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-01
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-02
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-03
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-04
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Giàn phơi nhà chị Vân P1605 nhà R4 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội-05
Bộ giàn phơi HP950 gồm 2 thanh phơi có sức chứa lên tới 60kg -01
Bộ giàn phơi HP950 gồm 2 thanh phơi có sức chứa lên tới 60kg -01
Bộ giàn phơi HP950 gồm 2 thanh phơi có sức chứa lên tới 60kg -02
Bộ giàn phơi HP950 gồm 2 thanh phơi có sức chứa lên tới 60kg -02
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt giàn phơi HP950
Tặng ngay 30 móc chống bay cao cấp khi lắp đặt giàn phơi HP950
Rate this post

Trả lời

error: No copy!