Giàn phơi nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars

Ngày 2/8/2016, lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars. Địa chỉ: 234 Phạm Văn Đồng, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, Từ Liêm, Hà Nội

Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 01
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 01
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 02
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 02
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 03
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 03
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 04
Giàn phơi thông minh và lưới an toàn ba công nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 04
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 05
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 06
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 07
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 08
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 09
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 10
Giàn phơi thông minh nhà anh Tuân P707 toà 21b5 chung cư Green Stars 10
Rate this post

Trả lời

error: No copy!