Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh cho nhà chị Bình Đ/C: số 118C - ngách 32 - ngõ 78 - đường An Dương.

Giàn phơi nhà chị Bình được lắp đặt ngay bên trên khu rửa bát, để đảm bảo quần áo được phơi bên trên không ảnh hưởng bên dưới, giàn phơi đồ được trẻ lên cao sát trần. Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 01 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 01 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 02 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 02 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 03 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 03 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 04 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 04 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 05 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 05 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 06 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 06 Bên dưới là khu vực rửa bát và giặt đồ, tuy nhiên với giàn phơi thông minh được treo lên cao nên không ảnh hưởng đến bên dưới Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 07 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 07 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 08 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 08 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 09 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 09 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 10 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 10 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 11 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 11 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 12 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 13 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 14 Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 14
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!