Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương

Lắp đặt giàn phơi đồ thông minh cho nhà chị Bình Đ/C: số 118C – ngách 32 – ngõ 78 – đường An Dương.

Giàn phơi nhà chị Bình được lắp đặt ngay bên trên khu rửa bát, để đảm bảo quần áo được phơi bên trên không ảnh hưởng bên dưới, giàn phơi đồ được trẻ lên cao sát trần.

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 01

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 01

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 02

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 02

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 03

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 03

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 04

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 04

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 05

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 05

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 06

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 06

Bên dưới là khu vực rửa bát và giặt đồ, tuy nhiên với giàn phơi thông minh được treo lên cao nên không ảnh hưởng đến bên dưới

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 07

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 07

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 08

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 08

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 09

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 09

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 10

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 10

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 11

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 11

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 12

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 13

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 14

Giàn phơi đồ thông minh nhà chị Bình số 118C ngõ 78 đường An Dương 14

Rate this post

Trả lời

error: No copy!