Lắp giàn phơi Thanh Trì - Lắp giàn phơi quần áo quận Thanh Trì