Lắp giàn phơi Thanh Xuân - KM Tặng công lắp, tặng móc phơi
12