Lắp giàn phơi Long Biên - Lắp đặt nhanh trong ngày Hà Nội
12