Lắp giàn phơi Ba Đình - Lắp giàn phơi quần áo quận Ba Đình