Lắp giàn phơi Hoài Đức, Hà Nội - Xem một số nhà đã lắp